Από το πρακτικό της αριθ. 9/2020 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Αποφ. 114/2020

Στο Σταυρό και στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Βόλβης, στις 13 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00΄, συνεδρίασε “Δια τηλεδιάσκεψης” το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Βόλβης Ν. Θεσσαλονίκης και:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την αντικατάσταση του αποχωρούντος τακτικού μέλους του Δ.Σ. του ΟΠΑΠ κ. Δαγκλή Μαρίας, με την κ. Σαρακατσιάνου Δέσποινα, μέλος του Συλλόγου Γυναικών Αρέθουσας.   

 Συνεπώς ύστερα από τα παραπάνω, το Δ.Σ. του ΟΠΑΠ θα έχει ως εξής:

 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Πασσιάς Δημήτριος ( Μέλος ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ)
 2. Μελαχρούδης Α. Γεώργιος ( Μέλος ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ)
 3. Κοντοπούλου Στυλιανή ( Μέλος ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ)
 4. Καρακεχαγιάς Θεοχάρης (Τ.Σ.  ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ)
 5. Κοτζαγερίδης Ιωάννης ( Μέλος  ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ)
 6. Νάνου Ευαγγελία ( Μέλος ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ)
 7. Κωστούδης Αθανάσιος ( Τ.Σ. ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ)
 8. Χρυσάφη Τριανταφυλλιά (Μέλος από τον 2ο    σε ψήφους   συνδυασμό του κ. Στοϊτσα Δ.) 
 9. Τσολάκης Βασίλειος (Μέλος από τον 2ο    σε ψήφους συνδυασμό του κ. Στοϊτσα Δ.) 
 10. Σαραβά Κυριακή  (Μέλος από τον 2ο    σε ψήφους συνδυασμό του κ. Στοϊτσα Δ.) 
 11. Ζωγράφος Βασίλειος  (Μέλος από τον 3ο    σε ψήφους συνδυασμό του κ. Ελευθεριάδη Θ.)
 12. Φωτιάδης Γεώργιος (Μέλος από τον 4ο    σε ψήφους συνδυασμό της κ. Πολυζωϊδου Β. )
 13. Σαρακατσιάνου Δέσποινα (Μέλος Συλλόγου Γυναικών Αρέθουσας) 

Ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζεται ο κ. Πασσιάς Δημήτριος, και ως Αντιπρόεδρος η κ. Κοντοπούλου Στυλιανή.   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Τσουραλάκη Κυριακή (Δ.Σ. ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ)
 2. Βούλγαρης Άγγελος ( Μέλος ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ)
 3. Μπλεμπιτζόγλου Όλγα ( Μέλος ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ)
 4. Δεσλή Μαριάνθη ( Μέλος ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ)
 5. Ιατρού Αντώνιος (Τ.Σ. ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ)
 6. Παπουτσής Ευάγγελος ( Μέλος από τον 5ο    σε ψήφους συνδυασμό του κ. Βαλερή Ιωάννη ). 
 7. Κατράκη Παναγιώτα ( Μέλος ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ)
 8. Κέλλαρος Αθανάσιος ( Μέλος ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ)
 9. Πιπερτζής Δημήτριος  (Μέλος από τον 2ο    σε ψήφους συνδυασμό του κ. Στοϊτσα Δ.)
 10. Παπαδοπούλου Πολυτίμη (Μέλος από τον 2ο    σε ψήφους συνδυασμό του κ. Στοϊτσα Δ.)
 11. Διχάλας Ιωάννης (Μέλος από τον 2ο    σε ψήφους συνδυασμό του κ. Στοϊτσα Δ.) 
 12. Ελευθεριάδης Θεοχάρης (Μέλος από τον 3ο    σε ψήφους συνδυασμό του κ. Ελευθεριάδη Θ.)
 13. Καραμπάση Γεωργία (Μέλος από τον 4ο    σε ψήφους συνδυασμό της κ. Πολυζωϊδου Β.)

Οι ως άνω αναπληρωτές θα αναπληρώνουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την αντιστοιχία της ως άνω αρίθμησης.

Η θητεία των μελών του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ακολουθεί τη δημοτική περίοδο και λήγει με τη λήξη αυτής και τον διορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 114/2020

Γράψτε ένα σχόλιο

Στείλετε μας Μήνυμα

  Translation

  Copyright © 2019 by opapvolvis.gr. All rights reserved. Powered by ATG Digital

  Μετάβαση στο περιεχόμενο