Η διάταξη του άρθρου 109 παρ. 5 του Ν 3.852/2010 ορίζει ότι : «Το προσωπικό που μεταφέρεται σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του δήμου κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας και αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας. Η πράξη κατάταξης του προσωπικού εκδίδεται από το αρμόδιο δημόσιο όργανο και δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το μεταφερόμενο προσωπικό σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δήμου κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις, με αποφάσεις του οικείου διοικητικού συμβουλίου».

Με το αριθ. ΦΕΚ 2000 8.9.2011τεύχος Β΄ μεταφέρθηκαν στον Ο.Π.Α.Π οι κάτωθι υπάλληλοι :

  1. Βέντα Εμελία ΠΕ Διοικητικός

Στείλετε μας Μήνυμα

    Translation

    Copyright © 2019 by opapvolvis.gr. All rights reserved. Powered by ATG Digital

    Μετάβαση στο περιεχόμενο