Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία “Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (ΟΠΑΠ) δήμου Βόλβης που ψηφίστηκε ομόφωνα την 10/09/2019 έχει ως εξής:

Με απόφαση ΔΣ υου δήμου Βόλβης, που πραγματοποιήθηκε στις 23/11/2021, την θέση από 10/09/2019 του προέδρου κ. Πασσιά Δημητρίου ανέλαβε ο κ. Παναγιώτης Γ. Επιτρόπου

Τακτικά μέλη (ΟΠΑΠ) δήμου Βόλβης

 1. Παναγιώτης Γ. Επιτρόπου
 2. Μελαχρούδης Α. Γεώργιος ( Μέλος ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ)
 3. Κοντοπούλου Στυλιανή ( Μέλος ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ)
 4. Καρακεχαγιάς Θεοχάρης (Τ.Σ.  ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ)
 5. Κοτζαγερίδης Ιωάννης ( Μέλος  ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ)
 6. Νάνου Ευαγγελία ( Μέλος ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ)
 7. Κωστούδης Αθανάσιος ( Τ.Σ. ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ)
 8. Χρυσάφη Τριανταφυλλιά (Μέλος από τον 2ο    σε ψήφους   συνδυασμό του κ. Στοϊτσα Δ.)
 9. Τσολάκης Βασίλειος (Μέλος από τον 2ο    σε ψήφους συνδυασμό του κ. Στοϊτσα Δ.)
 10. Σαραβά Κυριακή  (Μέλος από τον 2ο    σε ψήφους συνδυασμό του κ. Στοϊτσα Δ.)
 11. Ζωγράφος Βασίλειος  (Μέλος από τον 3ο    σε ψήφους συνδυασμό του κ. Ελευθεριάδη Θ.)
 12. Φωτιάδης Γεώργιος (Μέλος από τον 4ο    σε ψήφους συνδυασμό της κ. Πολυζωϊδου Β. )
 13. Σαρακατσιάνου Δέσποινα (Μέλος Συλλόγου Γυναικών Αρέθουσας)

Ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζεται ο κ. Παναγιώτης Γ. Επιτρόπου, και ως Αντιπρόεδρος η κ. Κοντοπούλου Στυλιανή.   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Τσουραλάκη Κυριακή (Δ.Σ. ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ)
 2. Βούλγαρης Άγγελος ( Μέλος ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ)
 3. Μπλεμπιτζόγλου Όλγα ( Μέλος ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ)
 4. Δεσλή Μαριάνθη ( Μέλος ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ)
 5. Ιατρού Αντώνιος (Τ.Σ. ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ)
 6. Παπουτσής Ευάγγελος ( Μέλος από τον 5ο    σε ψήφους συνδυασμό του κ. Βαλερή Ιωάννη ).
 7. Κατράκη Παναγιώτα ( Μέλος ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ)
 8. Κέλλαρος Αθανάσιος ( Μέλος ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ)
 9. Πιπερτζής Δημήτριος  (Μέλος από τον 2ο    σε ψήφους συνδυασμό του κ. Στοϊτσα Δ.)
 10. Παπαδοπούλου Πολυτίμη (Μέλος από τον 2ο    σε ψήφους συνδυασμό του κ. Στοϊτσα Δ.)
 11. Διχάλας Ιωάννης (Μέλος από τον 2ο    σε ψήφους συνδυασμό του κ. Στοϊτσα Δ.)
 12. Ελευθεριάδης Θεοχάρης (Μέλος από τον 3ο    σε ψήφους συνδυασμό του κ. Ελευθεριάδη Θ.)
 13. Καραμπάση Γεωργία (Μέλος από τον 4ο    σε ψήφους συνδυασμό της κ. Πολυζωϊδου Β.)

Οι ως άνω αναπληρωτές θα αναπληρώνουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την αντιστοιχία της ως άνω αρίθμησης.

Η θητεία των μελών του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ακολουθεί τη δημοτική περίοδο και λήγει με τη λήξη αυτής και τον διορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η περίοδος του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει 31/12/2023

 

Στείλετε μας Μήνυμα

  Translation

  Copyright © 2019 by opapvolvis.gr. All rights reserved. Powered by ATG Digital

  Μετάβαση στο περιεχόμενο